What
 • !On Request
 • Akkommodasie
 • Allerlei
 • Argitektuur
 • Baba & Kleuter
 • Beroepsveiligheid
 • Besigheidsdienste
 • Binneshuise Ontwerp
 • Binneshuise Ontwerp & Stillering
 • Boeke en Publikasies
 • Bou, Konstruksie en Onderhoud
 • Drukwerk
 • Eiendom
 • Elektroniese Produkte
 • Energie
 • Finansiele Dienste
 • Fotografie
 • Gesondheid
 • Grafiese Ontwerp
 • Handgemaakte Produkte
 • Herstelwerke
 • Huis en Tuin
 • IT (Rekenaars & Internet)
 • Kantoor Toerusting
 • Kleinhandel
 • Klere
 • Kos en Verwante Produkte
 • Kuns en Vermaak
 • Landbou en Bosbou
 • Landskap uitleg & Kwekerye
 • Medies
 • Menslike Hulpbronne
 • Musiek
 • Mynbou en Boorwerk
 • Onderwys & Opleiding
 • Organiese Produkte
 • Regsdienste
 • Reis en Verblyf
 • Rekeningkundig
 • Reklame & Bemarking
 • Sekuriteit
 • Skoonheid
 • Skoonmaakdienste
 • Speelgoed en Stokperdjies
 • Spesiale Dienste
 • Sport
 • Telekommunikasie
 • Troeteldiere
 • Tuindienste
 • Uitgewery
 • Venue
 • Verkoeling
 • Vermaak
 • Versekering
 • Vervaardiging
 • Vervoer, Verpakking, Verspreiding en Berging
 • Voertuigdienste
Where
author Image

W2JD Transport

8 Comments

Isabel Van wyk
October 20, 2020 at 07:19

Puik diens en pryse julle kan gerus gebruik maak van hulle dienste

Dawie Rossouw
October 21, 2020 at 06:36

Excellent Service and service delivery!! Will definitely use them again

Petra Kruger
October 26, 2020 at 16:21

Hi Debbie. Baie dankie vir die span wat my trek Saterdag gedoen het. Hulle het my meubels so mooi hanteer en was baie flink in daardie vreeslike hitte. Baie dankie julle is awesome.

November 26, 2020 at 06:36

Groot plesier 🙏💌

Michelle Meyer
November 28, 2020 at 20:48

Baie dankie vir julle puik diens en vriendelikheid. Julle het my trek sommer beter gemaak.

Iris Pentz
November 30, 2020 at 10:37

Thank you so much for a wonferful service. Really impressed!

Leave a Reply