What
 • !On Request
 • Akkommodasie
 • Allerlei
 • Argitektuur
 • Baba & Kleuter
 • Beroepsveiligheid
 • Besigheidsdienste
 • Binneshuise Ontwerp
 • Binneshuise Ontwerp & Stillering
 • Boeke en Publikasies
 • Bou, Konstruksie en Onderhoud
 • Drukwerk
 • Eiendom
 • Elektroniese Produkte
 • Energie
 • Finansiele Dienste
 • Fotografie
 • Gesondheid
 • Grafiese Ontwerp
 • Handgemaakte Produkte
 • Herstelwerke
 • Huis en Tuin
 • IT (Rekenaars & Internet)
 • Kantoor Toerusting
 • Kleinhandel
 • Klere
 • Kos en Verwante Produkte
 • Kuns en Vermaak
 • Landbou en Bosbou
 • Landskap uitleg & Kwekerye
 • Medies
 • Menslike Hulpbronne
 • Musiek
 • Mynbou en Boorwerk
 • Onderwys & Opleiding
 • Organiese Produkte
 • Regsdienste
 • Reis en Verblyf
 • Rekeningkundig
 • Reklame & Bemarking
 • Sekuriteit
 • Skoonheid
 • Skoonmaakdienste
 • Speelgoed en Stokperdjies
 • Spesiale Dienste
 • Sport
 • Telekommunikasie
 • Troeteldiere
 • Tuindienste
 • Uitgewery
 • Venue
 • Verkoeling
 • Vermaak
 • Versekering
 • Vervaardiging
 • Vervoer, Verpakking, Verspreiding en Berging
 • Voertuigdienste
Where

SM Architectural & Town-planning Services can assist you with:

* Building plans
* As-built drawings
* Site Plans
* Council Submission
* Council Approvals
* Concept Design
* Obtain copies of existing approved plans
* Square meter diagrams
* Planning and Zoning
* 3D and more.

Q Did you know that:

📍All buildings have to be on building plans and approved by the local authority?
📍Unapproved buildings can jeopardize your property value and the sale?
📍We can be of service in all house - and building plans?

Q Boutoria

We just like to inform you that we have some of the building plans for the company Boutoria.
Because the owner Peter Jarvis of the company has passed away (2011) and the contact numbers 0123790036 and 0837550130 do not work anymore.
We are trying to assist everyone and are delivering the hard copies of the building plans in envelopes to the address of the property on the building plans.
The electronic copies can be e-mailed upon request.
We still receive inquiries about this and please contact us for any more information:
Susan Venter 072 798 5428 smteken@gmail.com

Rate us and Write a Review

Dienslewering

Kommunikasie

Pryse

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
 • Monday08:00 - 16:30
 • Tuesday08:00 - 16:30
 • Wednesday08:00 - 16:30
 • Thursday08:00 - 16:30
 • Friday08:00 - 16:30

Your request has been submitted successfully.